Postój taksówek

POSTÓJ TAKSÓWEK

Ul. Adama Mickiewicza

Tel. 33 8020290

 

Kołodziejczyk Jerzy. Taksówka osobowa

ul. Konopnickiej 23

tel. 606 629 458