Poczta

URZĄD POCZTOWY

Targowa 1

Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 876 61 42